Sluníčko

Aktuality


 

!!!!! OPATŘENÍ MŠ JAKO PREVENCE PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU  !!!

Mateřská škola i nadále realizuje opatření pro zabezpečení bezpečnostních a hygienických podmínek provozu. Od pondělí 25.5. se mohou děti mimo areál školy pohypovat bez roušek v rámci dalšího uvolňování. Od pondělí 1.6. je provoz prodloužen od 7.00 do 15.00hod. Podle možností se i nadále většina aktivit dětí realizuje venku - na zahradě školy i mimo ní, děti nepoužívají roušky při ranních činnostech od 1.6., je třeba, aby měly 1 - 2 s sebou v baťůžku /pro případ výskytu příznaků infekčního onemocnění během dne/.

 Prosíme nahlásit předem docházku dítěte do MŠ!

Podmínky provozu MŠ Neděliště po jeho obnovení za zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření.

Prozatímní provoz je určen především pro rodiče, kteří nezbytně potřebují dítě do MŠ umístit.

K pobytu do MŠ vstupují pouze děti zdravé. Při ranním přijímání dětí nesmí být zaznamenána zvýšená teplota, virová infekce a její příznaky, platí pro rýmu /i alergickou/, kašel, bolest hlavy, malátnost, dále bolest břicha, průjem. Při projevu těchto příznaků během dne bude dítě izolováno a co nejrychleji předáno zákonným zástupcům na základě telefonického upozornění.

Co děti do MŠ potřebují

Každé dítě bude mít svůj označený baťůžek, ve kterém bude mít zásobu 1-2 roušky, dva sáčky označené barevně i slovně /použité, čisté/ na roušky čisté a použité, dále balení jednorázových utěrek na ruce, oblečení do MŠ i náhradní jako obvykle.  Děti nesmí do MŠ přinášet svoje hračky, zákaz platí i pro hračky plyšové.

Jak bude probíhat příjem a odchod dětí

Vstup zákonných zástupců do budovy bude v tomto období maximálně omezený, do budovy nebudou vstupovat, děti jednotlivě přejímá pracovnice školy u vchodových dveří. Při příchodu bude dítěti změřena teplota, rodiče si každý den podepíší prohlášení o bezinfekčnosti, předají pracovnici školy baťůžek se zkontrolovaným obsahem /doplnění roušek , sáčků na ně, jednorázových utěrek podle potřeby/. Doprovod při předávání dětí bude dodržovat stanovený odstup. Při příchodu i odchodu z MŠ použijí děti desinfekční prostředek na ruce.

Při odchodu z MŠ budou děti v závislosti na počasí předávány u vchodu na školní zahradu nebo opět u vchodových dveří. Zákonní zástupci opět nevstupují do prostor školy ani zahrady. Komunikace s pracovnicemi školy bude probíhat v omezené míře při předávání, telefonicky, mailem. Předán bude i baťůžek dětí.

Den v MŠ

Do MŠ budou přijaty pouze děti předem nahlášené, stravovat se budou v běžném režimu, odnášení oběda z MŠ není možné.

Bude-li počet dětí vyšší, budou rozděleny do dvou neměnných skupin, aby byl jejich počet ve skupině menší, kontakt těchto skupinek bude omezený. Pokud počasí dovolí, budou děti převážnou část dne trávit pobytem a činnostmi venku.

Každý den děti odnášejí při ochodu z MŠ s sebou baťůžek, aby mohla být provedena jeho příprava na další den.

Hygiena

Během celého dne se budou provádět zvýšená hygienická opatření všude tam, kde se děti pohybují, dotýkají se atd. Průběžně se provádí mytí a desinfekce rukou / ráno před vstupem do třídy, po použití WC, před jídlem atd./, provádí se zvýšený úklid a desinfekce / pracovní povrchy, kliky, zábradlí, hračky, podlahy atd./.

Další upozornění

Při ranním příchodu do MŠ je třeba počítat s čekací dobou u vstupu do MŠ z důvodu hygienických a bezpečnostních opatření při předávání dětí do jejich skupiny.

Po obědě mohou děti začít odcházet z MŠ po 12. hodině, po odpoledním odpočinku od 1.6. po 14.hodině, zákonní zástupci vyčkají na jejich předání u vchodových dveří nebo u zahradní branky.

Děti, které do MŠ nastoupí je třeba nahlásit předem z důvodu zajištění potravin pro kuchyň a celkové přípravy na konkrétní počet dětí ve skupinách.

Děti, které do MŠ nenastoupí, jsou i nadále osvobozeny od platby školného, děti předškolní jsou automaticky omluvené.

 

Děkujeme předem za spolupráci při realizaci těchto postupů.

 

dne 28.5.2020                                                                     Jana Brátová, ředitelka MŠ

 

********************************************************************************

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Veškeré podané žádosti o přijetí do MŠ na příští školní rok vedené pod veškerými evidenčními čísly byly kladně vyřízeny.

 

**********************************************************************************