Sluníčko

Spolupráce s rodiči


Spolupráce s rodiči

  • Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu, je rodičům nápomocná v péči o dítě.
  • Zaměstnanci chrání soukromí a informace, které se týkají osobních údajů dětí a jejich rodin, vzdělávacích výsledků, soukromí dětí a jejich rodin, nepodávají nevyžádané rady.
  •  Spolupráce s rodiči probíhá každodenně osobním kontaktem, rodiče se mohou na pracovnice obracet kdykoliv, když vstoupí a pracovnice mají prostor se jim věnovat. Mohou v případě potřeby domluvit i širší konzultace jak s učitelkami, tak s ředitelkou školy.
  • O vzdělávání školy a jeho průběhu mají rodiče každodenní informace, formou nástěnek se mohou seznamovat s plány na měsíc i s týdenními náměty, je jim na úvodní schůzce nabídnut i vzdělávací program k prostudování. Jsou seznamováni i s plánovanými aktivitami školy, jsou zváni k účasti na schůzkách, na společných činnostech s dětmi, účastní se slavnostního zakončení školního roku s vyřazením budoucích předškoláků. Pravidelně mohou sledovat v ukázkách výsledky práce dětí, které mohou konzultovat s pedagogickými pracovnicemi.
  • Další rozvoj spolupráce vyplyne s užíváním zahrady – společné akce s rodiči.

Rodiče či zákonní zástupci se podle potřeby obracejí se žádostmi, připomínkami, náměty, podněty atd. na pedagogy školy. Po dohodnutí termínu je možno podněty, připomínky, stížnosti a další konzultovat s ředitelkou školy.